Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών κτιρίων. Επίσης αναλαμβάνουμε την ηλεκτρολογική αναβάθμιση οποιουδήποτε χώρου (γραφείο - σπίτι). Προσφέρουμε την δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικών για την ΔΕΗ. Η εμπειρία μας στην ανάληψη ηλεκτρολογικών έργων εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση, αποδοτική και οικονομική. Είμαστε διαθέσιμοι 24ώρες για να σας δώσουμε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση.

Για πληροφορίες καθώς και εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.